παρατείνομαι


παρατείνομαι
pass. мучаюсь

Ancient Greek-Russian simple. 2014.